Text Size

Promovirane četiri nove aplikacija sa otvorenim podacima

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Fondacija Metamorfozis je jučer, 1. Marta 2016. godine, u EU Info-centru u Skoplju, makedonskim građanskim organizacijama, novinarima, građanima i javnosti predstavila četiri nove web-aplikacije sa otvorenim podacima. Četiri aplikacije su odabrane kao najinovativnije i najkorisnije na Konkursu za podršku projekata vezanih za otvorene podatke, sprovedenog 2015. godine.

Fondacija Metamorphosis predstavila je četiri nove aplikacije sa otvorenim podacima (Foto: Dejan Georgievski)Fondacija Metamorphosis predstavila je četiri nove aplikacije sa otvorenim podacima (Foto: Dejan Georgievski)

Aplikacija openprocurement.mk, koju je izradila organizacija “IKT za promjene“ iz Tetova, omogućava lako i jednostavno pregledanje i analizu elektronskih javnih nabavki u Makedoniji.

Institut za ruralni razvoj zajednica (IRRZA), predstavio je aplikaciju koja analizira ekonomsku korist koju Makedonija dobija od IPARD Programa Europske Unije, i dostupna je na internet adresi irrza.mk.

Aplikacija ratemy.bar Instituta ZIP iz Skoplja, ima za cilja da detektira pozitivne i negativne prakse u ugostiteljskim objektima u Makedoniji u kojima se služe hrana i piće. Građani imaju mogućnost prijave negativnih i nezakonitih praksi koje su primjetili tokom posjete kafana, kafića i restorana.

Koalicija „Svi za fer suđenje“ izradila je aplikaciju za lak pristup podacima o sudskim procesima koji se vode u makedonskim sudovima, skupljenim tokom dugogodišnjeg posmatranja sudskih slučajeva koje sprovodi Koalicija. Aplikacija je dostupna na adresi otvorenosudstvo.org.mk.

Predstavnici organizacija koje su izradile nove aplikacije naglasili su nekoliko problema u nabavljanju i sakupljanju korištenih podataka. Prije svega, pomenuli su vrijeme koje se gubi na dobijanje podataka koje čuvaju institucije države i javne institucije, zato što su prinuđeni da često podatke dobijaju putem zahtjeva za pristup informacijama, ili u direktnom kontaktu sa institucijama.

Osim toga, podaci su često loše organizirani, ili nisu dostupni u mašinski-čitljivom formatu, što komplicira izradu aplikacija koje su namjenjene, prvenstveno, da građanima olakšaju donošenje odluka i rješavanje svakodnevnih problema.

Ambasador Garret pažljivo prati prezentaciju novih aplikacija (Foto: Dejan Georgievski)Ambasador Garret pažljivo prati prezentaciju novih aplikacija (Foto: Dejan Georgievski)

Britanski ambasador u Makedoniji Charles Edmund Garret, rekao je na prezentaciji da su otvoreni podaci nova oblast koja ima direktan uticaj na građane i koju treba dodatno proučavati i istraživati.

"Otvoreni podaci imaju direktan i znatan uticaj na ogluke koje ljudi svakodnevno nose. Ove aplikacija koje su danas promovirane promjeniće život mnogima. Veoma sam zadovoljan rezultatima koje su postigli timovi koji su učestvovali u projektu", rekao je Garret.

Bardhyl Jashari, direktor Fondacije Metamorphosis, rekao je da će otvoreni podaci pojačati povjerenje između građana i institucija, što će doprinjeti daljem jačanju demokratije.

"Ovaj projekt daje direktan doprinos ostvarivanju naše misije, tačnije podržava i doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana, i ove četiri aplikacije tačno to i rade. Ovaj projekat dobija na značaju u situaciji u kojoj je povjerenje u državne institucije na veoma niskom nivou. Projekt doprinosi ka jačanju povjerenja građana otvaranjem tih institucija građanima", rekao je Jashari.

Fondacija Metamorphosis je najavila izradu nove web-aplikacije koja će upoređivati aktivnosti političara i političkih stranaka na društvenim mrežama, primarno na Facebook-u. Aplikacija, koja treba biti gotova do kraja ovog mjeseca, ima za cilj da predstavi ponašanje političara na društvenim mrežama u predizbornom periodu, prije dolazećih izbora u Makedoniji.

Share this

Jezična izdanja

Search

Our initiatives

13 Principa

APC NEWS

  • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
  • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
  • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
  • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
  • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

  • Dan vidljivosti transrodnih osoba
  • Vlasti peru ruke od ženskih problema
  • Neka nam živi 8. mart!
  • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
  • Beyoncé, “Beyoncé” i ja