Text Size

Iniciativat Tona

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Te gjitha projektet , iniciativat, eventet qe ne zhvillojme, promovojme dhe zbatojme i pergjigjen dy fushave kryesore te punes tone: Informacioni dhe Njohurite, Rrjetet dhe Bashkepunimet Rajonale. Cdo iniciative e jona ndodh ne se paku dy vende dhe nje nga keto vende eshte hapesira virtuale ne internet.

www.oneworldsee.org, me shume sesa nje porte Informimi, Oneworldsee.org eshte nje portal lajmesh ne rajon per shoqerine civile dhe organizatat jo-qeveritare ne Europen Jug Lindore, Pervec lajmeve me te fundit nga sektori civil, nga aktivitetet e organizatave jo qeveritare dhe prej atyre qeveritare, te aktoreve politike, ekonomike qe ndikojne ne zhvillimin e shoqerise civile dhe demokratizimin e rajonit, portali ofron komente per ngjarjet aktuale dhe intervista me aktivistet e spikatur te organizatave jo-qeveritare, informacione rreth aktiviteteve te planifikuara, konferencave, ngjarjevee, fushatave dhe fondeve,etc.

Njohurite e rena ne rrjetin e hapur gjinor te pjesmarresve ne Digital Story Telling. Nje metodologji e madhe dhe shkembim i madh njohurish nga Afrika e Jugut dhe Vendet e Ballkanit. Nje rrjet i lehtesuesve nga Kroacia, Bosnje-Hercegovina, Serbia, Maqedonia. Libri i pare ne Bosnje-Hercegovine: Nje mjet i fuqishem per shperberjen e problemeve gjinive, diskriminimit ku tregimet thuhen nga tregimtar duke perdorur redaktime audio dhe video te bera nga vete ata. Nje rruge individuale nga diskriminimi per fuqizimin e nje njohjeje kolektive,... dhe historia vazhdon Migracion ne FLOSS.
Duke bere ate qe ne predikojme, nje projekt pilot ne Kosove me nje organizate partnere vullnetare qe vendosi per te levizur nga perdorimi i sistemeve operative te perparuara dhe zbatimit te komunitetit FLOSS, si rezultat final pritet te jete nje manual online ne gjuhen Shqipe dhe ate Boshnjake.

Eksplorimi i kerkimeve sociale dhe vleresimeve Global Information Society Watch nje tur nga avokacia te politikat. Nje projekt bashkepunues dhe iniciative globale qe sjell perspektiven e shoqerise civile ne skenen e Shoqerise se Informacionit. Metodolojia e vleresimeve gjinore, praktikimi dhe promovimi i vleresimeve, gjinite dhe mjetet e T.I.K ne kontekstin e vendeve te Ballkanit Perendimor. Trajnimi i pare rajonal ne Ballkanu organizua ne Tetor 2007 ne Sarajeve me pjesmarres nga Kosova, Bosnje-Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia, Serbia dhe Kroacia.

Iniciativat Bashkepunuese dhe Fushata Take Back the Tech! , u bejne thirrje grave dhe grave per te mare kontrollin e teknologjive per te thene historite e tyre, te krijojne deshmite e tyre, te prezantojne veten e tyr dhe te formesojne tregimet e tyre rreth dhunes me te cilen gra dhe vajza nga e gjithe bota, perballen ne cdo kohe.
Iniciativa Map it! Eshte pjese e fushates Take Back the Tech! Ajo eshte nje perpjekje bashkepunuese nga fushata ne pjese te ndryshme te botes per te dokumentuar, treguar historite tona dhe per ndertimin e nje trupi provash per dhunen ndaj grave qe merr jete ne hapesirat online ose nepermjet perdorimit te teknologjive te informacionit dhe te komunikimit si psh: telefonat celulare dhe interneti..
Harta eshte iniciuar nga Shoqata per Komunikime Progresive - APC, dhe eshte ndertuar nga organizatat dhe grupet e meposhtme: OneWorld Platforma per Europen Jug Lindore (OWPSEE); Colnodo, Argjentine, Rede Mulher, Brazil Take Back the Tech! Liban, Bytes per te Gjithe, Pakistan; WeDpro, Filipine; Byroja Ligjore e Grave (WLB), Filipine; Rrjeti i Grave te Ugandes(WOUGNET).

Sherbimet e Jashtme u pergjigjen vlerave dhe temave kruciale te OWPSEE per Fuqizimi i Skemave te Qendrueshme: Udhetimet Turistike Alternative www.travellingbalkans.net eshte nje platform shume gjuheshe e zhvilluar dhe fuqizuar nga owpsee. Portali eshte i vecante ne llojin e tij dhe eshte pike fokusi per Turizmin e Qendrueshem/Alternativ ne Ballkan. Ai ka per qellim te informoje dhe t'u sherbeje komuniteteve te vizitoreve, turisteve,operatoreve turistike te interesuar e te ndergjegjesuar rreth kujdesit per Token.

Share this

Search

Our initiatives

13 Parine

APC NEWS

  • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
  • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
  • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
  • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
  • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

  • Dan vidljivosti transrodnih osoba
  • Vlasti peru ruke od ženskih problema
  • Neka nam živi 8. mart!
  • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
  • Beyoncé, “Beyoncé” i ja