Text Size

Trajnime

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Trajnimet që ofron owpsee kanë për qëllim të përmirësojnë njohuritë e teknologjive të TIK brenda shoqërisë civile në rajon, për të zhvilluar ose përmirësuar aftësitë se si të komunikojnë me anë të mediave dhe të rritin ndërgjegjësimin mbi çështje të caktuara sociale, mediatike, politike dhe të drejtave të njeriut. Modulet e trajnimit janë zhvilluar të pavarur ose të përshtatura për bashkëpunim me rrjetet e trajnimit të njohura si Shoqata për Komunikim Progresiv (APC), Amarc, Media Diversity Institute (MDI), etj.

Trajnimet tona zhvillohen rreth
teknologjive të medias, informacionit dhe të komunikimit të cilat trajtojnë çeshtje e tema specifike, janë:

 • Media
 • raportimi tradicional
 • raportimi i diversitetit
 • gazetaria avokuese
 • radio raportimi

 

 • Teknologji të Informacionit dhe të komunikimit
 • të shkruarit për ueb
 • dixhitalizim i audio dhe video materialeve
 • gjinia dhe TIK
 • tregimi dixhital i historive (LGBT&Q, aktivizmi qytetar, të drejtat e grave)
 • fushata me video
 • siguria online
 • migrimi në softuarë të hapur dhe pa pagesë (OS Linux & aplikacione tjera).
Share this

Botimet gjuhësore

Search

Our initiatives

13 Parine

APC NEWS

 • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
 • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
 • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
 • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
 • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

 • Dan vidljivosti transrodnih osoba
 • Vlasti peru ruke od ženskih problema
 • Neka nam živi 8. mart!
 • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
 • Beyoncé, “Beyoncé” i ja