Text Size

Shërbimet

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Programi i fondacionit owpsee përqëndrohet në dy zona. Egzistojnë dy lloje të aktiviteteve kryesore. Njëra është aktivitet online dhe zhvillimin e Komunikimit dhe Teknologjisë Informatike (ICT) ndërsa aktivitetet tjera janë të përqëndruara me punën në teren me njerëz brenda organizatave të shoqërisë civile. Ne në owpsee besojmë se asnjëri nga këta aktivitetev nuk mundet të jet përqëndrim i vetëm i me që do të humbim pasurimin, diversitetit dhe shkëlqimin e përdoruesve tonë-partnerët tonë organizata, individë apo grupe jo-formale.

Owpsee ka departmentin e vet për zhvillimin e ICT I cili kujdeset që të gjitha aktivitetet tona online janë në linjë me tendencat e fundit në teknologji si dhe për të dhënë të mundshme teknologjike më të mirë që ju përgjigjet nevojave të shoqërisë civile në rajon. Nevojat dhe pritjet e tyre janë të mbledhura me kujdes në këtë fushë përmes punës me organizatat dhe e pasuruar me përvojën tonë nga vendet rajonit.

Fusha e punës është e organizuar si në zhvillimin e rrjeteve midis shoqërisë civile ashtu edhe në ofrimin e trajnimeve në fusha të caktuara të në bazë të kërkesave të organizatave. Fondacioni ka ekip të trajnerëve i cili është i angazhuar për zhvillimin dhe / ose përshtatja e kurrikulave dhe implementimin e tyre.

Lidhja më e mirë e mundshme mes këtyre dy departamenteve të informacioni, i cili punon në shumë-drejtime të transferimit të informacionit.

Bazat

Puna online dhe e drejtëpërdrejtë në teren është baza e misionit dhe vlerave të owpsee. Pra, baza e vërtetë e sfidave teknologjike është gjetur në pjesën e trajnimit që ndajnë një filozofia të hapur dhe formulë e sistemeve të pavarura. Puna në terenn është e paramenduar si një sistem interaktiv të ndërtimi tipik të komuniteteve bashkëpunuese komunitet të hapur. Lokalizojmë dhe rregullojmë dokumente dhe module ekzistuese që janë të ofruara në kuadrin e modelit CreativeCommons' model i licensimit të lirë ose të përpunimit dhe shpërndsrjes të mëtejshme në mungesë të materialeve të përshtatshme. Rezultati është se sistemi, software, trajnimi dhe materjalet – doracakët janë të mbrojtura nga perms sistemit CreativeCommons dhe GNU licencës.

Rezultati

Fondacioni owpsee dukeorganizuar punën në këtë mënyrë krijoji produkte të ndryshme nga të cilat partnerët dhe organizata jo-partnere kanë dobi. Ekzistojnë tri grupe kryesore të shërbimit të produkteve:

1. Shërbime për partnerët

2. Trajnime

3. Shërbime keshillimi

Share this

Search

Our initiatives

13 Parine

APC NEWS

  • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
  • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
  • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
  • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
  • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

  • Dan vidljivosti transrodnih osoba
  • Vlasti peru ruke od ženskih problema
  • Neka nam živi 8. mart!
  • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
  • Beyoncé, “Beyoncé” i ja