Text Size

Kompensim per viktimat qe u jane dhunuar te drejtat e njeriut

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Dje. me 21 Dhjetor ne Hotelin “Zira” te Beogradit u mbajt nje konference per rehabilitimin dhe kompensimin e viktimave qe u jane dhunuar te drejtat e njeriut. Konferenca konkludoi se viktimat kane te drejte dhe duhet te marrin kompensimin e duhur material dhe simbolik, por edhe se kushtet adekuate per veprime te tilla ne Serbi dhe ne vendet e rajonit nuk jane arritur ende.

"Viktimat e luftes duhet te kuptojne te drejten e tyre per te rivendosur dinjitetin e tyre ne vend permes demshperblimeve morale dhe simbolike" tha Natasha Kandic, Drejtoreshe e Qendres per te Drejtat Humanitare (HLC) duke shtuar se shteti eshte i detyruar te siguroje kushte per kompensime "te drejta dhe te ndershme"

Kandic vuri ne dukje se nuk mund te kete sundim te ligjit, pa vemendje te veçante per viktimat, ata qe vuajten padrejtesisht, dhe pa programe qe te kompensojne viktimat.

Zevendes Ministri i Drejtesise Vojkan Simic tha se, edhe sot, 20 vjet pas lufterave, marredheniet ne rajon mbeten te tensionuara, pa vullnet te qarte politik per t'u lejuar viktimave te drejten e tyre per demshperblim. Ai shtoi se procesi i pajtimit duhet te jete efikas dhe per te siguruar qe autoret do te denohen dhe viktimat te kompensohen, dhe se ministria e tij beson se duhet krijuar nje kuader bashkepunimi ne nivel rajonal per kompensimin.

Goran Miletic nga Mbrojtesit e te Drejtave Civile vuri ne dukje se demshperblimi per viktimat eshte thelbi i respektimit te njeriut drejtave dhe se ajo nuk eshte vetem nje detyrim per shtetin per te kompensuar viktimat, por nje detyrim per te gjithe shoqerine. (Burimi: Iniciativa Qytetare / href="http://www.danas.rs" www.danas.rs )

Share this