Text Size

Guide per pjesemarrjen e qytetareve ne qeverisjen lokale

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Me 19 dhjetor 2011,Shoqata qytetare MOST prezantoi Guiden e saj te re per pjesemarrjen e qytetareve ne politike dhe proceset e vendimmarrjes ne veteqeverisjen lokale, te destinuara per qytetaret dhe administraten komunale, me qellim per te forcuar dhe per te rritur nivelin e pjesemarrjes se qytetareve ne politiken lokale dhe proceset e vendimmarrjes.

Drejtori Ekzekutiv i MOST Darko Aleksov,, ka thene ne prezantim se, pavaresisht nga nevoja e qarte per bashkepunim te vazhdueshem ndermjet autoriteteve lokale dhe qytetareve, perfshirjen e qytetareve ne politikat dhe proceset vendimmarrese mbetet i ulet.

"Kjo eshte arsyeja perse ne te MOST, i dedikuam nje pjese te rendesishme te aktiviteteve dhe mundesive tona gjate dy viteve te fundit per çeshtjen e perfshirjes me te madhe te qytetareve ne funksion te veteqeverisjes lokale", tha Aleksov.

Ne te njejten ngjarje, MOST gjithashtu prezantoi librin e saj per Advokacine, te pergatitur nga Qendra e projekteve Avokatore te shoqates, mbeshtetur nga Trusti Ballkanik per Demokraci.

Slavica Biljarska Mirčeski, nje nga autoret e ketij libri, vuri ne dukje se ai ishte pare si nje investim per qytetaret dhe aftesite e njohurite e tyre, duke pasur parasysh se rezultatet me te mira jane arritur permes edukimit, krijimin e eksperiencave te reja te perbashketa dhe te shkembimit te praktikave me te mira.(Burimi: MOST/MIA)

 

Logo na MOST

Share this