Text Size

Vizioni & Misioni

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Oneworld – platforma per europen jug lindore (owpsee) eshte nje rrjet i shoqerise civile  ne nje hapesire virtuale online qe parashikon:

"Nje komunitet online aktiv dhe eficent ne Europen Jug Lindore, bazuar ne perpjekjet per te ndikuar ne zhvillimet e shpejta demokratike dhe per ndryshime pozitive ne shoqerine civile te rajonit, nepermjet platformave interaktive dhe bashkepunimit (ne nivel lokal, kombetar, rajonal dhe nderkombetar)."

Misioni yne eshte:

• per te siguruar mbeshtetje te komuniteteve te komunikimit nga rajoni, per te mundesuar bashkepunimin e tyre nepermjet permbajtjes dhe gjuheve kombetare
• te jemi nje ofrues i rendesishem i sherbimeve te informacionit, te sigurojme qe zeri i tyre te arrije te shperndahet tek audienca e transmetimit
• te jemi nje qender edukimi, te ofrojme trainime ne ceshtje e tema te ndryshme
• te perdorim internetin dhe mjete te tjera te pavarura te teknologjise per ndryshime sociale ne sektorin e shoqerise civile ne rajonin e Europes Juglindore
• te krijojme rrjete bashkepunimi dhe partneritete me organizata qe punojne ne fushen e avokacise, informacionit dhe komunikimeve, medias, te drejtave te njeriut, barazise gjinore, aktivizmit dhe qendrueshmerise.

Share this

Search

Our initiatives

13 Parine

APC NEWS

  • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
  • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
  • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
  • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
  • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

  • Dan vidljivosti transrodnih osoba
  • Vlasti peru ruke od ženskih problema
  • Neka nam živi 8. mart!
  • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
  • Beyoncé, “Beyoncé” i ja