Text Size

Sherbime Keshillimi

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Sherbimet Keshillimore jane produkti final i gatshem per tu zbatuar ne organizata dhe institucione te ndryshme dhe gjenden ne ekspertizat dhe eksperiencat personale aglomerate te anetareve te ekipit te OWPSEE ne sektore te ndryshem. Ne jemi gati te ofrojme keto sherbime per te gjithe partneret, dhe organizatat apo institucionet jo partnere si ne aspektin e keshilluesit te jashtem ashtu edhe te brendshem. Ketu eshte lista e sherbimeve me te zakonshme:

 •  
  • Vleresimi i Web-it: Ne fokusohemi ne proceset pjesmarrese per te identifikuar se bashku me klientin te drejten e aplikimit dhe medias, me qellim te perdorimit miqesor interaktiv, te qendrueshem dhe te aksesueshem.
  • Zhvillimi i Platformave: Punojme ne grup per te identifikuar sisteme te hapura e te organizuara ku grupi mund te promovoje, mbeshtesi, artikuloje dhe te jape vizibilitet per thelbin e temave ndersektoriale.
  • Lehtesira: Ne punojme me procese ne grup per te siguruar individet ne grup per te shprehur nevojat dhe per te arritur nje shkall te larte konsensusi.
  • Keshilla: Pune Balle-per-Balle me grupe e njerez per te ofruar keshilla, stimulime dhe mjete mediatike, gjinite, teknologji te informacionit dhe komunikimit (T.I.K).
  • Vleresime dhe Kerkime: Perspektive e kerkimeve te shoqerise civile dhe praktikuesve ne ceshtje qe lidhen me T.I.K dhe temat e projekteve ndersektoriale te rajonit te Europes Jug Lindore. Programi i vleresimit eshte duke ofruar perdorimin e metodologjive me te pershtatshme per klientet.
Share this