Text Size

DRM - Shembull i Teknologjise qe Kufizon Lirine Tone

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

 

Produktet e demtuara me dashje jane ato produkte qe nuk i lejojne perdoruesit e tyre per lirine e plote te perdorimit te ketyre produkteve, te tilla si produkte qe permbajne komponente te menaxhimit te te drejtave digjitale (DRM). Ju duhet te keni takim me te afert me disa produkte te tilla, por gjithepranishmeria e tyre ka rezultuar ne nje situate ne te cilen ato nuk jane perceptuar me te vertete si kercenime te lirive tona.

Demtimet nga projektimi, eshte nje fushate me baze te gjere anti-DRM qe synon Mediat e Medha, prodhuesit padobishem dhe shperndaresit e DRM. Fushata synon t'i beje te gjithe prodhuesit te kujdesshem ne lidhje me sjelljen e produkteve te DRM dhe mundesive te tyre ne treg. Produktet DRM kane karakteristika te ndertuara qe kufizojne ate qw mund te beje puna. Keto produkte jane gjymtuar qellimisht nga perspektiva e perdoruesit ', dhe per kete arsye jane "demtuar me dashje". Kjo fushate do te identifikoje keto produkte te "gjymtuara", dhe ka per objektiv eleminimin e tyre. Ne kemi per qellim per ta bere DRM nje teknologji anti-sociale. Ne synojme per heqjen e DRM, si nje praktike sociale.


Menaxhimi i Te Drejtave Dixhitale (DRM)eshte nje klase e teknologjive te kontrollit te qasjes qe jane perdorur nga prodhuesit e hardwareve, botuesve, mbajtesit e te drejtave te autorit dhe te individet me qellim per te kufizuar perdorimin e permbajtjes dixhitale dhe pajisje pas shitjes. Kundershtaret e DRM argumentojne se prania e DRM shkel te drejtat ekzistuese te prones private dhe kufizon nje sere aktivitetesh perdoruese deri tani normale dhe ligjore. Nje komponent i DRM do te kontrolloje nje perdorues te aparatit qe zoteron (te tilla si nje Digital Audio Player) duke kufizuar sa ajo mund te veproje ne lidhje me permbajtjen e caktuar, disa nga deshirat thelbesore te perdoruesit (per shembull, duke parandaluar perdoruesit nga djegia nje kenge te mbrojtur me copyright ne CD si pjese e nje permbledhjeje). Te gjitha format e DRM varen nese pajisja e aktivizuar DRM (p.sh., kompjuter, DVD player, TV) imponon kufizime qe (te pakten me qellim) nuk mund te jete me aftesi te kufizuara ose te modifikuar nga perdoruesit. Gjithashtu vihet ne dukje se eshte teresisht e paqarte nese pronaret e permbajtjes se DRM u lejohet ligjerisht ta kaloje ne pronen e tyre si trashegimi tek nje person tjeter.

Ne 4 Maj, anetaret egrupimeve per eleiminim e DRM, nga e gjithe bota iu bashkuan eventeve lokale dhe protestave per Manaximin e Kufizimeve Dixhitale. Ato u mbajten kryesisht ne SHBA, Spanje, Britani e Madhe, Norvegji, Itali, Japoni dhe Portugali.

Demtimet nga Projektimi ftoi te gjithe qe te ndihmojne ne rritjen e ndergjegjes rreth softwareve dhe ndikimit te tyre ne rrjetet sociale.
Perpara aktivitetit u rekomandua qe te shiheshin keto site sepse ato ndjekin udhezimet etike dhe repsektojne perdoruesit e tyre:

Te tjera site popullore pe shperndarjen e lajmeve, jane nje problem per perdoruesit e teknologjise – ato jane ndertuar qe te bllokojne perdoruesit ne sherbimet e tyre dhe t''u ndalojne atyre autonomine dhe privatesine bazike.

Demtimet nga Projektimi u kerkoi pjesmarresve qe te mos shperndajne lajme te rendesishme rreth softeve te lira per te vazhduar perdorimin e metejshem te tyre.

(Burimi: zenskaposla.ba)

Share this