Text Size

Multimedia and resources

luan
20/03/2020 - 09:24

Biblioteka online për të drejtat e njeriut me afro 7,000 libra me temën e të drejtave të njeriut është prezantuar dhe hapur zyrtarisht më 15 mars 2013, në Shtëpinë e të Drejtave të Njeriut dhe Demokracisë në Beograd. Në URL-në www.hrlibrary.rs, vizitorët mund të shfletojnë librat e ofruara për teorinë dhe praktikën e të drejtave të njeriut.

luan
15/03/2020 - 13:06

Lëvizja mjedisore Odzaci ka publikuar botimin e katërt të Bazës së saj të të dhënave për OJQ-të mjedisore në Serbi. Publikimi, i bërë më 13 mars, ofron informata për më shumë se 140 shoqata mjedisore aktive në vend.

Baza e të dhënave e OJQ-ve mjedisore ofrohet në dy versione: të radhitura sipas komunave dhe sipas qarqeve. Për më tepër, ajo ofron të dhëna të përpunuara statistikore të përgatitura nga Marin Ivosev, kryetar i Lëvizjes Mjedisore të...

Emiljan Dyrmishi
31/03/2020 - 21:26

Dokumenti percakton 10 parime dhe te drejta qe sigurojne bazat e administrimit te internetit. 10 parimet dhe te drejtat e internetit jane pergatitur nga Koalicioni Dinamik i Te drejtave dhe parimeve te Internetit (IRP), nje rrjet i hapur njerezish dhe organizatash qe punojne ne fushen e mbrojtjes se te drejtave te njeriut ne mjedisin e internetit.

Emiljan Dyrmishi
31/03/2020 - 20:32

Nje histori dixhitale eshte nje prezantim i shkurter audiovizual rreth 2-3 minuta i nje historie shume te zakonte personale. Historia dixhitale eshte nje rregjistrim audio i zerit te atij qe tregon histori, i thene me fjalet e tij. Ky rregjistrim sinkronizohet edhe me nje seri te imazhesh, fotografi te zakonshme qe sherbejne qellimisht per te ilustruar historine. Skenari nuk eshte pergatitur nga ndonje shkrimtar apo gazetar ose nga ndonje autor filmi, por jane fjale te njerezve te zakonshem...

Emiljan Dyrmishi
14/02/2020 - 11:16

ASTRA – Aksioni Anti-Trafik leshoi nje deklarate ne lidhje me manualin “ Lufta ndaj trafikut te qenieve njerezore – manual per mesuesit ”, nje burim qe synon te ndihmoje mesuesit per te organizuar oret e mesimit dhe te leksionit per problemin e trafikimit te qenieve njerezore dhe t'i informoje ata rreth problemit, aspekteve te tij dhe aktoreve qe mund t'i ndihmojne me forma te ndryshme parandalimi....

Emiljan Dyrmishi
13/01/2021 - 19:34

Organizata Queeria me qender ne Beograd, prezanton librin e saj te ri te titulluar “Dnevnik” (Ditari), nje permbledhje e intervistave dhe shenimeve personale te kryera nga grate gazetare, artiste, politikane dhe aktore.Libri tregon "nje histori te ndryshme, flet per vazhdimesine e...

Search

Our initiatives

13 Parine

APC NEWS

  • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
  • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
  • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
  • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
  • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

  • Dan vidljivosti transrodnih osoba
  • Vlasti peru ruke od ženskih problema
  • Neka nam živi 8. mart!
  • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
  • Beyoncé, “Beyoncé” i ja