Text Size

Fondacija OWPSEE ukratko

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

OneWorld – platforma za Jugoistočnu Evropu (owpsee) je mreža građanskog društva koja deluje u virtuelnom svijetu interneta. Još uvijek, a vjerovatno zauvijek, i posle tri godine teškog, posvećenog rada punog entuzijazma, owpsee zadržava dva u velikoj mjeri paralelna identiteta. Prvo, kao i ranije, ostajemo višejezična i multimedijska platforma za organizacije građanskog društva koje žele da komuniciraju sa širom publikom. To znači puno vijesti o kampanjama, gorućim pitanjima koja članovi, partneri i korisnici žele da iskomuniciraju sa širom publikom. Naš portal www.oneworldsee.org i novije platforme koje podržavamo koriste informacije kako bi omogućili saradnju građanskog društva u regionu i učenja jedni od drugih. Kroz raznolike strategije, ali uvijek sa istim ciljem, naš drugi identitet je da smo zajednica i mreža za građansko društvo koja proizlazi iz građanskog društva. Građanskom društvu nudimo znanje o određenim temama, pitanjima i trendovima, i pomažemo organizacijama građanskog društva da sarađuju. Izgradnja kapaciteta i umrežavanje usmjerene su ka tim ciljevima. Tim fondacije Owpsee može organizovati blogove, mreže, događaje i kurseve obuke (Digitalno pripovedanje, Migracija u F/LOSS). Kako bi odgovorili na zadatke koje postavlja naša misija, Owpsee kanalizira sve aktivnosti, programe i inicijative u dve kategorije:

 1. Informacije i znanje: Promocija i obrada lokalnih sadržaja koje su proizvele organizacije građanskog društva (OGD). Jačanje sposobnosti, uloga i uključivanja OGD-a u procese izgradnje kapaciteta na polju informatičkih i komunikacijskih tehnologija (IKT).
 2. Umrežavanje i regionalna saradnja: Fokusiranje aktivnosti Fondacije na širenju i jačanju mreža ogranizacija građanskog društva, kao i promocija i kreiranje održivih modela regionalne saradnje.

 

Ubeđeni da svijet nije neutralan sam po sebi i da sredstva moraju odgovarati ciljevima, odabrali smo da sve naše inicijative, programe i događaje propustimo kroz filtre:

 • Otvorenosti informatičkih i komunikacijskih tehnologija: otvorenost sadržaja, infrastrukture, standarda.
 • Rodno osvješteni pristup: rodna osviještenost kao preduslov za dekonstrukciju koja će dovesti do jačanja raznolikosti i rodne ravnopravnosti.
Share this

Search

Our initiatives

13 Principa

APC NEWS

 • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
 • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
 • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
 • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
 • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

 • Dan vidljivosti transrodnih osoba
 • Vlasti peru ruke od ženskih problema
 • Neka nam živi 8. mart!
 • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
 • Beyoncé, “Beyoncé” i ja