Text Size

Naše inicijative

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Svi projekti, inicijative i događaji koje razvijamo, promoviramo i sprovodimo spadaju u naše dve radne oblasti: Informacije i znanje, Umrežavanje i regionalna saradnja. Svaka naša inicijativa odvija se na najmanje dva mjesta u isto vreme, a jedno od njih je virtualni prostor interneta.

www.oneworldsee.org, više od običnog informacionog portala, Oneworldsee.org je regionalni izvještavački portal namjenjen građanskom društvu i nevladinim organizacijama iz Jugoistočne Evrope. Osim najnovijih vijesti iz građanskog sektora, aktivnostima nevladinih organiyacija i drugih vladinih, političkih i ekonomskih činilaca koji utiču na razvoj građanskog društva i demokratizaciju regiona, portal nudi komentare na tekuće događaje i intervjue sa vodećim građanskim i nevladinim aktivistima, informacije od planiranim aktivnostima, konferencijama, kampanjama, događajima, izvorima fondova, itd.

Znanje pocrtano otvorenošću i rodovima Mreža osoba koje se bave Digitalnim pripovedanjem Izvrsna metodologija i razmjena znanja od Južne Afrike do država Zapadnog Balkana. Mreža facilitatora iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije. Prvi priručnik na bosanskom-hrvatskom-srpskom jeziku. Moćna alatka za dekonstrukciju roda i diskriminacije pri čemu pripovedač-ica priče sam-a koristi audio i video montažu. Individualni put od diskriminacije do osnaživanje i kolektivnog priznanja,... i priča se nastavlja. Migracija u FLOSS Radeći ono što govorimo, sproveli smo pilot-projekt na Kosovu, u saradnji sa volonterskom partnerskom organizacijom koja je odlučila da pređe sa vlasničkog operativnog sistema u zajednicu otvorenog i slobodnog softvera (FLOSS), a kao krajnji rezultat imamo online priručnik na albanskom i na b-h-s-jeziku.

Ispitivanje društvenih istraživanja i evaluacije Globalni izvještaj o informatičkom društvu (Global Information Society Watch) je put od zagovaranja ka usvojenim politikama. Kolaborativni projekat i globalna inicijativa koja unosi pogled na scenu informatičkog društva sa gledne tačke građanskog društva. Metodologija rodne evaluacije (Gender Evaluation Methodology), upotreba i promocija evaluacije, roda i IKT-a u kontekstu Zapadnog Balkana. Prvi regionalni trening na Balkanu organizovan je u oktobru 2007. godine u Sarajevu, sa učesnicima iz Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Hrvatske.

Kampanje i kolaborativne inicijative Kampanja Take Back the Tech!, poziva žene i djevojke da preuzmu kontrolu nad tehnologijom kako bi ispričale svoje priče, stvorili naša vlastita svedočanstva, predstavili same sebe i oformili naše vlastite narative o nasilju sa kojim se suočavaju žene i djevojke širom svijeta.
Inicijativa Map it! Je deo kampanje Take Back the Tech! Radi se o saradničkom poduhvatu koji sprovode ljudi koji se bave kampanjama u celom svetu na dokumentiranju i pričanju naših priča i na izgradnji dokaznog materijala o nasilju nad ženama koje se odvija u online prostoru, ili putem informatičkih i komunikacijskih tehnologija, kakve su mobilni telefoni i internet.
Mapu je inicirala Asocijacija za progresivne komunikacije (Association for Progressive Communications), a izgradili su je Jedan Svijet – platforma za Jugoistočnu Evropu (OWPSEE); Colnodo, Argentina, Rede Mulher, Brazil;  Take Back the Tech! Lebanon, Lebanon; Bytes for All, Pakistan; WeDpro, Filipini; Ženski pravni biro (WLB), Filipini; Mreža “Žene Ugande” (Women of Uganda Network WOUGNET) iz Ugande.

Vanjske usluge odgovaraju vrijednostima i temama kojims se bavi owpsee. Jačanje shema održljivosti: Ruta alternativnog turiyma www.travellingbalkans.net je višejezična platforma koju je razvio i održava owpsee. Portal je jedinstven tog žanra i predstavlja tačku fokusa za održivi i alternativni turizam na Balkanu. Cilj mu je da informira i služi zajednici posjetilaca, turista i tour-operatera koji su zainteresovani za svijest i brigu o Zemlji.

Share this

Our initiatives

13 Principa

APC NEWS

  • Internet rights at the Human Rights Council 35th session
  • APC celebrates Africa Day with roundtable addressing human rights and the internet
  • Access and Power: APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • What is the relationship between access and power? APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • Did Facebook finally figure out that consent is more important than nipples?