Text Size

Naša zajednica

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Globalne mreže

Owpsee je član dveju globalnih mreža: OneWorld.net i Association for Progressive communications (Asocijacija za progresivne komunikacije). Sa njima dijelimo vrijednosti različitosti, kritičku viziju i moć informatičkih i komunikacijskih tehnologija namjenjenih otvorenim, jeftinim građanskim platformama. Zajedno povezujemo globalne, regionalne, nacionalne i lokalne publike.

Mreža OneWorld obuhvata pet kontinenata i proizvodi sadržaje na 11 jezika, a taj se sadržaj objavljuje preko njenog međunarodnog websajta, regionalnih izdanja i tematskih kanala. Donosimo najnovije vijesti i stavove koje dolaze od preko 1,600 organizacija koje promoviraju svijest o ljudskim pravima i bore se sa siromaštvom u cijelom svijetu. Veliki procenat materijala dolazi sa Juga kako bi se proširilo učešće najsiromašnijih i najmarginaliziranijih ljudi na svijetu u globalnoj debati.
Mreža APC Asocijacija za progresivne komunikacije (APC) je istovremeno međunarodna asocijacija koja se zasnova na članstvu, osnovana 1990. godine, i globalna mreža organizacija građanskog društva sa misijom jačanja i pružanja podrške organiyacijama, društvenim pokretima i pojedincima u korištenju i kroz korištenje informatičkih i komunikacijskih tehnologija (IKT). Globalne inicijative, kampanje i projekti saradnje prave od APC-a živu zajednicu za učenje i čvorište zagovaranja i kreiranja politika: Global Information Society Watch (GISWatch); APC women; kampanja TakeBackTheTech (TBTT), GenderIT, i Gender Evaluation Methodology (GEM, Metodologija rodne evaluacije).

Share this

Search

Our initiatives

13 Principa

APC NEWS

  • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
  • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
  • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
  • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
  • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

  • Dan vidljivosti transrodnih osoba
  • Vlasti peru ruke od ženskih problema
  • Neka nam živi 8. mart!
  • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
  • Beyoncé, “Beyoncé” i ja