Text Size

Izrada Akcionog plana za podršku razvoju civilnog društva

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima je 1. marta 2012. godine, u Beogradu, ordržala sastanak sa predstavnicima relevantnih institucija grada Beograda u sklopu konsultativnog procesa izrade Akcionog plana za sprovođenje Strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda 2012-2017. godine.

Sa sastanka u Agenciji za evropske integracije (foto beogradeu.gov.rs)Sa sastanka u Agenciji za evropske integracije (foto beogradeu.gov.rs)

Danko Runić, direktor Agencije, rekao je da sledi uključivanje predstavnika udruženja kroz nekoliko tematskih sastanaka koji će biti održani tokom ovog meseca i da će takav pristup osigurati da Akcioni plan obuhvati skup mera usmeren na veće učešće građana u procesima donošenja  odluka.

“Postupanjem po Akcionom planu unapredićemo proces planiranja kako gradu Beogradu tako i organizacijama civilnog društva i stvoriti okvir za efikasnije korišćenje sredstava iz predpristupnih fondova", izjavio je Runić.

Izrada Akcionog plana sprovodi se u saradnji sa udruženjem Građanske inicijative iz Beograda uz podršku ambasade Velike Britanije. (Izvor: beogradeu.gov.rs)

Share this