Text Size

Albanija

Dejan Georgievski
12/02/2020 - 14:57

Makedonija ostaje najgore rangirana od svih zemalja Evrope i Zapadnog Balkana u Indeksu slobode štampe koji svake godine priprema organizacija Reporteri bez granica, uprkos napredku od sedam mjesta na rang-listi. U najnovijem izvještaju za 2015. godinu, Makedonija je rangirana na 117. mjestu od 180 država koje...

Dejan Georgievski
27/06/2020 - 17:59

Izvještaj Transparency Internationala Kupovanje uticaja: Pare i izbori na Balkanu, objavljen prošlog utorka, 25. juna 2013. godine, ocjenjuje transparentnost finansiranja izbornih kampanja u 2011. i 2012. godini u Hrvatskoj,...

Dejan Georgievski
15/10/2020 - 11:24

Enida Bogdani, glasnogovornica PINK Ambasade u Albaniji, napisala je izvještaj o događajima tokom Nedelje ponosa u Beogradu, čije je sastavni deo trebala da bude i zabranjena Šetnja ponosa planirana za 6. oktobar.

Leila Seper
19/06/2020 - 08:42

Regionalna konferencija na temu prava LGBT zajednice, počela je 14. juna 2012. u Tirani uz prisustvo predsavnika/ca 17 zemalja. Konferenciju je zvanično otvorila Američka generalna sekretarka Hillary Clinton, a organizatorka je bila Ambasada SAD-a u Albaniji.

Leila Seper
15/03/2020 - 12:06

Tokom dvije sedmice, studenti/kinje i mladi/e profesionalci/ke sa prostora Balkana će se okupiti u jednoj od najatraktivnijih kulturnih mjesta pod zaštitom UNESCO-a, u gradu svjetske baštine Gjirokastra, Albanija.

Dejan Georgievski
16/02/2020 - 10:07

Balkanska istraživačka mreža (BIRN), u saradnji sa Robert Boš Fondacijom i ERSTE Fondacijom, raspisala je šesti po redu konkurs u okviru programa «Balkanske stipendije za novinarsku izuzetnost». Tema novog konkursa su zajednice, a novinari iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije i Srbije i Kosova mogu da se prijave do 5. marta 2012. godine.

Our initiatives

13 Principa

APC NEWS

  • Internet rights at the Human Rights Council 35th session
  • APC celebrates Africa Day with roundtable addressing human rights and the internet
  • Access and Power: APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • What is the relationship between access and power? APC at the Stockholm Internet Forum 2017
  • Did Facebook finally figure out that consent is more important than nipples?