Text Size

Визија и мисија

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Фондацијата Еден свет – платформа за Југоисточна Европа (owpsee) е мрежа на граѓанското општество во виртуелниот онлајн простор која посакува:

„Активна и ефикасна онлајн заедница во Југоисточна Европа, обединета во напорите за постигнување на побрз демократски развој и позитивни промени во граѓанските општества во регионот, преку интерактивни платформи и соработка (на локално, национално, регионално и меѓународно ниво)“.

Нашата мисија е:

 • да обезбедиме поддршка за поврзување на заедниците во регионот, овозможувајќи ја нивната соработка преку локални содржини на локалните јазици
 • да бидеме значаен понудувач на информации, обезбедувајќи дека различните гласови ќе допрат до посакуваната публика
 • да бидеме образовен центар што нуди тренинзи на различни теми и за различни прашања
 • да го користиме интернетот и независните технологии како алатки за постигнување општествени промени во граѓанските општества во регионот на Југоисточна Европа
 • да создаваме мрежи и партнерства со организациите што работат на полето на заговарањето и застапувањето, информациите и комуникациите, медиумите, човековите права, родовата рамноправност, активизмот и одржливоста.
Share this

Јазични изданиа

Search

Our initiatives

13 Принципи

APC NEWS

 • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
 • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
 • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
 • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
 • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

 • Dan vidljivosti transrodnih osoba
 • Vlasti peru ruke od ženskih problema
 • Neka nam živi 8. mart!
 • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
 • Beyoncé, “Beyoncé” i ja