Text Size

Нашата заедница

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by email

Глобални мрежи

Owpsee е член на две глобални мрежи: OneWorld.net и Асоцијацијата за прогресивни комуникации. Со нив ги делиме вредностите на различноста, критичката визија и моќта на информатичките и комуникациските технологии во остварувањето на отворени, евтини граѓански платформи. Заедно ги поврзуваме глобалните, регионалните, националните и локалните публики.

Мрежата OneWorld покрива пет континенти и произведува содржини на 11 јазици што се објавуваат на нејзиниот интернационален вебсајт, на регионалните изданија и на тематските канали. Ги нудиме најновите вести и ставови од повеќе од 1,600 организации што ја промовираат свеста за човековите права и се борат со сиромаштијата во целиот свет. Голем дел од содржините се произведени на Југот, за да го засилат учеството на најсиромашните и најмаргинализираните луѓе на светот во глобалната дебата.
Мрежата APC Асоцијацијата за прогресивни комуникации (The Association for Progressive Communications APC) истовремено е меѓународна организација заснована на членство основана во 1990 година, и глобална мрежа на организации на граѓанското општество чија мисија е јакнењето и поддршката на организациите, општествените движења и индивидуи во користењето и преку користењето на информатички и комуникациски технологии (ИКТ). Глобалните иницијативи, кампањи и соработнички проекти прават од АPC жива заедница за учење и извонреден јазол за заговарање и политики: Global Information Society Watch (GISWatch); APC women; кампањата TakeBackTheTech (TBTT), GenderIT, и Gender Evaluation Methodology (GEM).

Share this

Јазични изданиа

Search

Our initiatives

13 Принципи

APC NEWS

  • The government and the Association of Internet Providers block access to websites in Ecuador
  • Ending digital exclusion: Why the access divide persists and how to close it
  • Joint statement to Brazilian congress: Drop dangerous cybercrime bills
  • APC's reflections on the 2015 Internet Governance Forum: 10 years and looking forward
  • APC condemns undermining of democracy in Brazil

Ženska posla

  • Dan vidljivosti transrodnih osoba
  • Vlasti peru ruke od ženskih problema
  • Neka nam živi 8. mart!
  • Hollaback BiH: Dosta nasilja!
  • Beyoncé, “Beyoncé” i ja