Digitalni Tip

5 Nasilje nad ženama
Unutar kampanje Ujedinjenih nacija „Muškarci udruženi protiv nasilja nad ženama“ u BiH je osnovana Liga pravih muškaraca.
4 Internet je alatka za postizanje društvenih promjena
Društvene mreže treba posmatrati prije svega kao nove i doista odlične alatke društvene mobilizacije i aktivizma, a ne kao same po sebi sposobnima da doprinesu potrebnim i željenim pozitivnim društvenim promjenama.
3 Don't have a mouse, don't worry...
bar of soap is quite similar in shape with the mouse and I practiced the use of a mouse with a bar of soap – moving left, right, left click, right click, double click... Says Nikoleta Paneva, teacher and advanced computer user

Digitalni Tip

5 Nasilje nad ženama
Unutar kampanje Ujedinjenih nacija „Muškarci udruženi protiv nasilja nad ženama“ u BiH je osnovana Liga pravih muškaraca.